Buhay OFW

Image title

Every now and then you crave for some hearty and comfort food and this Spicy Chicken Breast with Baby Corn & Mushroom Soup fits the bill:         Ingredients: 5 oz. boneless chicken breast portion, cut into thin strips 1 pc. fresh ginger root, finely chopped 2 pc. lemon...

January 25, 2018
Image title

Ever wanted to try a dish with uncommon ingredients? Then we suggest Sauteed Pork with Water  Chestnut. Happy cooking and eating! Ingredients: ¼ kg. pork cut into cubes 1 cup water chestnuts, cut into quarter 1 medium onion sliced 2 cloves garlic minced ½ cup red & green bell pepper 3 stalks of green onions 2 tsp. lig...

January 24, 2018
Image title

Broccoli is always partnered with chicken or beef, but there is another way to enjoy its goodness and pair it with other ingredients. Not convinced? Well, try this broccoli with fish fillet & quail eggs dish! Ingredients: 250 g. broccoli cut into florets 220 g. white sole fish fillet, cut into chunks 2 cloves garlic...

January 23, 2018
Image title

 SI Marie, 24, tubong Pangasina6,n ay limang buwan pa lang na nagtratrabaho sa kanyang mga amo. First time niyang mag-abroad at sinubukan lang niya sa kagustuhang makapag-ipon ng mas malaki. Halos apat na taon siyang nagtrabaho sa Pilipinas at halos wala siyang maipon dahil sa hindi naman kalakihang sweldo. Sa kanyang unang tat...

January 18, 2018
Image title

MAY mga among gustong nararamdaman at ginagawa ang pagiging amo kaya may mga kasambahay na dumaranas ng kalupitan sa kanilang pinagsisilbihan. May amo na ipinaparamdam sa mga kasambahay na hindi sila kuntento sa ginagawa kaya sinasabihan pa rin palagi paulit-ulit na kung tutuusin kahit siguro nakapikit ay magagawa na ng kasambahay.  At ang iba ...

December 13, 2017
Image title

If you're looking for a dish that is exploding in flavors, then why not try this chili stir fried beef with peanuts? Ingredients: ¼ kg. beef flank steak, thinly sliced 2 tbsp. oyster sauce 1 tbsp. brown sugar 2 tsp. soy sauce 2-3 red chilies ¼ cup toasted peanuts 1 medium green bell pepper, cubed 1 medium onion thinly s...

December 12, 2017
Image title

If you’re getting tired of red meat and want to try something new, we recommend this tasty Seafood Kimchi Stew. Ingredients: 1 box seafood stock 1 medium size Korean radish thinly slice Green onions 3 stalks finely chopped 1 medium size white onion thinly slice Ready-made kimchi about 1 pound 1 large fresh squid cut into...

November 30, 2017
Image title

Meat and vegetable combination is always a delicious and complete meal and this Sauteed Pork Liver with Baby Corn Style is the perfect example. Ingredients: ½ kg. pork liver sliced into strips 1 can Baby corn ¼ cup light soy sauce ¼ cup oyster sauce 2 tsp. sugar 2 tsp. dry sherry 2 tbsp. cornstarch 1 medium white onio...

November 28, 2017
Image title

With the holidays just around the corner, you might be in the mood to try a new dish. We suggest you try whipping up this tasty, and savory Stir Fried Oyster Mushroom with Crab Fillet.   Ingredients: 2 cups oyster mushroom, cut into halves ½ cup seafood stock 1 clove garlic, finely sliced 1 medium onion, thinly sliced 1 pack crab ...

November 27, 2017
Image title

SA lahat ng nakakainis ay ang magtrabaho nang may naglalakad-lakad at humahara-hara sa pinagtatrabahuhan kaya habang tulog pa ang mga amo ay sinasamantala na ni Divina ang paglinis ng kabahayan lalo na sa may sala. Patapos na sa nililinis na isa sa tatlong kubeta si Divina nang lumabas ang among babae at inutusan siyang bumili ng tinapay. Itinig...

November 7, 2017
Ads 240x180
Ads 240x180
Ads 240x180
Ads 240x180
Ads 240x180