Nakakatuwang eksena habang nasa airport

Image title

Ibinahagi ni Mary Bautista ang kaniyang magandang karanasan sa paggamit ng upgraded Dream Love 1000 seksuwal na pabango, gawa sa England na may 3D hologram model image silver seal.  Bago siya magtungo dito upang magtrabaho ay napuna niyang madalas ang tampuhan nilang mag-asawa. Naikuwento niya ito sa pinsan na isang authorized dealer ng nasabing perfume at pinayuhan siyang gumamit nito. Sinabi gamit ito tuwing magbabakasyon sa Pinas at epektibo.

Bumili siya at naging palagian itong gamit tuwing day-off. Simula  ng gumamit nito ay napansin niyang maraming nagbibigay pansin sa halimuyak niya. Madaling lumipas ang panahon at naitakda siyang magbakasyon dala-dala ang seksuwal perfume upang subukan sa asawa. Bago lumapag ang eroplano ay nagwisik siya nito. Pagkakita sa asawa, napansin niyang naging napakalambing nito. Imbes na mga bagahe ang dapat nitong buhatin ay siya mismo ang binuhat at sinabing mahal na mahal siya. Naging walang humpay ang paglalambing nito na kahit saan parte ay pandalas ang hawak sa kaniya. Pagkauwi nila ng bahay ay grabeng pananabik ang nadama nila sa isa’t-isa at tinanghali na sila ng gising.