Pagpapa-test sa COVID-19 para sa mga dayuhang kasambahay (Ika-1 hanggang ika-24 ng Disyembre 2020)

Ang target na grupo sa serbisyong ito ay mga dayuhang kasambahay na nakatapos ng kontrata o na-terminate, at naghihintay na makalipat sa pamilya ng bagong employer.

Sila ay kailangang magdala ng kanilang dokumentong pagkakakilanlan (gaya ng HKID card at pasaporte) at kumuha ng specimen collection pack (o lagayan ng sample ng likido mula sa lalamunan) dito: Wan Chai Sports Ground (sa tabi ng Gate 1), 20 Tonnochy Road, Wan Chai

Hindi na kailangang mag-appointment.