Pagsasama naging makulay muli

Image title

Sa buhay mag-asawa ay dumarating ang iba’t-ibang pagsubok.  Matagal nang nagtatrabaho dito si Sherry Gutierrez at sa katunayan ay tinulungan ng amo na makarating at magtrabaho din dito ang asawa.  Sa unang taon ng kanilang pagsasama dito ay naging napakaligaya ngunit kalaunan ay napuna niyang naging madalang ang paglalambing nito sa kaniya hanggang sa malaman na may iba na itong minamahal bukod sa kaniya.

Gumuho  ang pag-asa na manumbalik ang dating matiwasay na pagsasama nila. Naikuwento ito sa pinsan at pinayuhan siyang gumamit ng upgraded Dream Love 1000 seksuwal na pabango, gawa sa England. Sinamahan siyang bumili mula sa Sun Fung sa Worldwide plaza sa halagang HK$88 lamang at kinabukasan ay ginamit ito ayon sa instruction sheet. Pagkauwi ng asawa, napansin niyang pagkatapos nitong humalik sa pisngi ay napasinghap ito at doon nagsimulang naging muling maligaya ang kanilang pagsasama. Ang mga sumunod pa na gabi ay tila malakulay rosas na punung-puno ng wagas na pagmamahalan. Laking pasasalamat niya sa pinsan at sa Dream Love 1000 seksuwal perfume.