barrio4

Namimili ng pagkain ang mga alaga

“Mabuti pa noong maliliit sila ay wala akong problema. Kahit na anong ihain ko sa kanila ay wala akong reklamo na naririnig,” reklamo ni Cristina sa mga kaibigan.

Kunsimido si Cristina sa kanyang dalawang alaga dahil nitong mga huling araw ay panay reklamo ang naririnig niya tungkol sa kanyang luto.

Ayon sa kanya ay nasanay ang mga ito sa pagkain sa restawran dahil sa among lalaki.

“Tatlong linggo na wala ang amo kong babae dahil pinadala ng kompanya nila sa ibang bansa upang mag-aral. Kaya panay ang kain nila sa labas tapos ako ang nahihirapan sa ngayon,”sabi ni Cristina.

Ayon pa kay Cristina, nanghihinayang siya sa pagkain na dati naman ay kinakain ng mga alaga niya. Kapag hindi nila nagustuhan ang inihain ni Cristina ay konti lang ang kinakain nila, o kaya naman ay hindi na sila kakain at magrereklamo sa mga magulang. Dahil dito ay pinagsasabihan naman siya ng mga amo na sarapan ang kanyang luto.