Dahil sa YouTube, hindi nagising sa oras

Image title

SALAMAT at kahit papaano ay marami na tayong napaglilibangan para maibsan
ang pagod at hirap na dinaranas sa pagiging malayo sa pamilya at kabiguan na
magamit ang mga pinagtapusan sa pagaaral dahil napilitang magtrabaho bilang
kasambahay.

Dati-rati noong mga panahon ang kadalasan mapaglibangan sa tuwing araw ng
pahinga ay ang pagsusugal, pagpunta sa diskohan, sa karaoke o kaya yung mga
walang panggastos ay umuupo na lang sa isang lugar at nagbabasa ng pocketbooks
at ang iba nagtitsismisan na nagdudulot pa ng away.

Ngayon mahigpit na ang batas nagbabawal magsugal sa publiko kaya bihira na
ang nagsusugal. Marami pa rin ang mga nakaupo sa isang lugar na mga magkababayan,
magkakaibigan pero halos hindi na nag -uusap dahil sa kanya-kanyang hawak
na hindi na pocketbook kundi cellphone.

May nakikipag-usap sa Facebook at may nanonood ng palabas sa YouTube na
nagdudulot rin minsan ng kapahamakan. Hindi nakagising sa oras para maghanda
ng almusal si Gracia ,38, may asawa at anak, tubong Leyte, at 14 na taon ng naninilbihan bilang kasambahay sa kasalukuyang mga amo, dahil madaling araw nang tumigil sa panonood ng mga pelikula. Nagdahilan na lang si Gracia na masama ang pakiramdam kaya hindi agad nakabangon.

Ads 240x180
Ads 240x180
Ads 240x180
Ads 240x180
Ads 240x180