Expensive ang madalas sambit

Image title

Si Ana, 30, ay limang buwan pa lang sa kanyang kasalukuyang amo. Galing siya sa mga among British kung saan siya ay apat na taong nanilbihan. Naghanap siya ng bagong amo dahil sa umuwi na ang dating amo sa kanilang bansa.

Si Ana, ay napunta sa isang pamilyang Intsik na may dalawang anak. Ordinaryong empleyado ang kanyang mga amo at ang tingin ni Ana ay di- naman gaanong mayaman ang mga ito. Mabait naman sila maging ang batang kanyang alaga. Wala siyang reklamo liban sa madalas sambitin ng kanyang amo lalo na kung siya ay bibigyan ng pagkain tulad ng prutas ay palaging sinasabi na “eat that because that is expensive”. Noong una ay parang naiinsulto si Ana sa tuwing sinasabi sa kanya ng kanyang among babae ang mga salitang iyon ngunit kalaunan ay nasanay na din siya at ‘di na niya ito pinapansin.

Inisip na lang nya na parang expression lang ito ng kanyang amo at wala naming ibig sabihin o wala naming intensyon na insultuhin o maliitin siya. Kaya ngayon napapangiti na lang si Ana sa tuwing maririnig sa kanyang amo ang mga salitang “that is expensive”.