Nangutang para sa OJT subalit…

Image title

Isa sa dahilan ng mga OFW kung bakit naiisipan mangibang bansa at magtiis ay ang kagustuhang mapagtapos ang mga anak ng pag-aaral.

Si Myra, 43, may asawa at apat na anak, at taga Masbate ay nagsikap makatapos ng pag-aaral at nakapagtrabaho naman pero nang mag-asawa at magkaroon ng mga anak ay hindi na sapat ang kinikita kahit na pagsamahin pa ang sahod nilang mag-asawa. Naisipan niyang mangibang bansa upang  mamasukan bilang kasambahay. Hindi niya namalayan ang paglipas ng panahon at napagtapos na niya ang panganay sa kolehiyo at ang pangalawa ay magtatapos na rin.

Sa US ang kompanyang pagsasanayan ng kanyang anak upang mag OJT sa loob ng tatlong buwan, kaya napilitan si Myra na umutang ng malaki.

Ayos lang daw at baka sakaling magustuhan ng kompanya ang performance ay i-hire ang anak niya. Subalit nang matapos ang OJT ay hindi dumating sa bahay ang anak ni Myra.

Ang nobyo pala ang sumundo at doon muna tumuloy. Galit na galit ang kuya nang mabalitaan at ipinarating sa ina dahil takot ipaalam sa ama.

Halos himatayin si Myra sa galit at pagkadismaya. Nagpapakahirap daw siya at umutang pa para sa anak.