Wanted: Compatible workmate

Image title

Stanley Promenade (By ætərnal ðrAعon - self-made, CC BY-SA 3.0, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=17541457)

SI Rina, 45, tubong Batangas at 15 taon nang nagtratrabaho sa Hong Kong sa isang masasabing may kayang pamilya sa Stanley. Siya ay naninilbihan sa mag-asawang doktor na Intsik at kanilang nag-iisang anak na lalaki.

Sa loob ng kanyang 15-taong paninilbihan sa kanyang amo , walo na ang nagdaang mga kasama niya. Sa walong nakasama todo-todo pakikisama ang ginagawa ni Rina dahil gusto niya rin ng pangmatagalang kasama subalit sadya yatang wala siyang swerte dahil wala pa siyang natagpuang compatible work partner.

Sa walong nakasama niya, iba-ibang ugali ang mga ito at sari-saring karanasan din. Andyan kang may super tamad  at nagpapakitang gilas lang sa trabaho kapag nakikita ng amo. May isang bata at bagong salta na super ang pagkahilig sa telepono at Facebook kaya napapabayaan ang trabaho.

Kahit na ganito ang naranasan ni Rina, dahil siya ay sadyang mabait at matiiisin ay pinagtitiyagaan niya lamang anuman ang ugali ng kaniyang mga nakakasama sa trabaho. Kahit ‘di ugali ni Rina na magkwento sa mga amo ng mga ugali at gawain ng kanyang mga nakasama, ang mga amo niya mismo ang nakakatuklas sa kung ano ang kanilang mga ginagawa.

Kaya kadalasan ay tinatapos lamang ang mga kontrata nila at may isa pang ‘di tinapos dahil sa ‘di magandang ginawa nito na natuklasan mismo ng amo.

Sa ngayon, nag-hire na naman ang kanyang amo ng bagong kasama at darating na sa susunod na buwan. Dalangin niya na sana ang parating mula sa Pilipinas ay maging compatible partner na niya upang mas maging masaya at may peace of mind ang kanyang pagtratrabaho dito sa Hong Kong.

Ads 240x180
Ads 240x180
Ads 240x180
Ads 240x180
Ads 240x180