Dayuhang Kasambahay: Karapatan at Proteksiyon sa Ilalim ng Ordinansa sa Empleyo

Sa Hong Kong, ang mga Dayuhang Kasambahay ay may mga Karapatan at Proteksiyon sa ilalim ng ordinansa ng Departamento ng Manggagawa (Labor Department).

 

Sa ilalim ng Ordinansa ng Departamento ng Manggagawa, karapatan ng dayuhang manggagawa ang matanggap ang kanilang suweldo sa tama at eksaktong araw ng kanilang suweldo.

Pinoprotektahan din ang mga Dayuhang Manggagawa ng ordinansa na makataggap ng tamang suweldo base sa kontrata na pinirmahan (Employment Contract).