Mga Obligasyon ng mga Dayuhang Kasambahay

Sa Hong Kong, may obligasyon ang ga Dayuhang Manggagawa na nakasaad sa pinirmahang kontrata (Employment Contract).

Obligasyon ng dayuhang manggagawa na magtrabaho lamang sa loob ng bahay ng nakasaad sa pinirmahang kontrata.

Obligasyon din na tumanggi na tumanggap ng trabaho na maliban sa nakapirma sa kanilang kontrata.