BRANDED CONTENT

Image title

This article is contributed by the Department of Health.

Does "helping others" promote one's own mental health?

“Doing favours for others” is common in our society.  In fact, a large-scale academic study has found that people who either donate for public welfare affairs or help others general...

May 17, 2021
Image title

Linggo ng hapon nang makita namin si ate Mel Cadiang na taga Mid-Levels kasama ang kanyang mga kaibigan. Mahigit 50 taong gulang na siya pero mukhang bata pa rin siyang tingnan ng 7-8 taon at ang puti rin ng kutis niya. Nagulat kami nang ipakita niya sa amin kung ano ang hitsura niya sa litrato last few months ago. Napaka-matured niya at maitim ang...

April 30, 2021
Image title

Simula nang dumating dito upang magtrabaho  si Maria Rubino ay nalaman  niya ang tungkol sa epektibo na pabangong nakakaakit ng kalalakihan. Ito ay upgraded Dream Love 1000 seksuwal na pabango gawa sa England na may 3D hologram model image silver seal. Gamit  ito ng kaniyang mga kaibigan at kalaunan ay sumubok na siya dahil nagustuhan niya ang h...

April 30, 2021
Image title

This article is a contribution from Hong Kong's Department of Health.
The Department of Health (DH) recommends all persons aged 6 or above to have at least two servings of fruit a day. However, most people in Hong Kong had an inadequate daily intake of fruits according to the Health Behaviour Survey 2018/19 conducted by t...

April 16, 2021
Image title

Isinalaysay ni Rosie Clemente ang kaniyang magandang karanasan. Matagal na  niyang kaibigan si Lena at lahat ng suliranin niya sa buhay ay naikukuwento dito.  Nabanggit niya ang tungkol sa pagbabagong reaksyon ng nobyo noong ito ay magtour dito sa Hong Kong.  Sinabi na nakakalungkot at nakakapanghinayang ang kanilang pagmamahalan if hindi magigi...

April 2, 2021
Image title

“Beauty is in the eye of the beholder” iyan ang karamihang sinasabi ng mga tao. Pero ang kagandahan ay hindi tatagal kung hindi natin iingatan ang ating balat. Maaari itong maging breeding ground ng mga bacteria at unnecessary breakouts. Ngayon, malaki na ang pinagbago ng panahon at teknolohiya at may ilang mga bansa na rin ang umaani ng popula...

April 2, 2021