Ang Cannabis Ay Isang Droga!

Isang Mahalagang Paalala Mula sa Narcotics Division ng Hong Kong: Ang CANNABIS ay ISANG DROGA!

Sa pag-inom ng Cannabis, magiging sanhi ito ng sumusunod:

  • Pagkagumon
  • Guniguni
  • Pagkabalisa
  • Depresyon
  • Amotivational Syndrome