Guwapong Instik sinambit sa Pinay ang mga salitang, “you smell sweet”

By
Image title

Matagal nang naririnig at nababasa ni Nida Medina sa HKNEWS WEB ang tungkol sa upgraded Dream Love 1000 seksuwal na pabango, gawa sa England.  Naengganyo siya na subukan ito kaya tinanong ang pinsan kung gumagamit din nito.  Sinabing oo, ito’y epektibo sapagkat bago napakasal sa asawa ay ginamit ang nasabing pabango nang ito ay magbakasyon.  Kalaunan ay nagpakasal sila.

Naengganyo siya kaya bumili sa Aurora Mart sa World Wide House sa halagang HK$88 lamang. Sumunod na day off ay sumama siya sa mga kabarkada patungong Kowloon Park. Naging masaya ang kanilang buong maghapon hanggang sa kinailangan niyang pumunta sa washroom. Nalaala niya ang dalang seksuwal perfume at kaniya itong winisik. Pagkalabas ng washroom ay hindi sinasadyang nabunggo siya ng isang guwapong Chinese. Humingi ito ng paumanhin sabay abot ng kamay at nagpakilala bilang Anthony, marunong itong magwika ng English. Napasinghap ito at sinabing napakabango niya, hiningi nito ang kaniyang mobile number sabay bulong sa kaniyang tainga na “I like you and you smell sweet” Napangiti siya at naalalang epektibo ang gamit niyang pabango.

Kinagabihan ay nagsimula ito magtawag sa kaniya at kalaunan ay naging panay ang kanilang date.  Sinisigurado na hindi malimutang gamitin ang upgraded na pabango bago makipagkita ditto.  Damang-dama niyang nagiging mapusok ito sa tuwina ngunit kailangan nilang magtimpi. Naging maginoo naman ito at sinabi na gusto siyang makilala pa ng lubusan.