Magulang Pantas-aral: Pagsasaayos ng Pagpasok para sa Klase ng Nursery (K1) sa mga Kindergarten (KGs) para sa 2024/25 Taon ng Paaralan

Mga dapat malaman ng mga Magulang sa:

Pagsasaayos ng Pagpasok para sa Klase ng Nursery (K1) sa mga Kindergarten (KGs) para sa 2024/25 Taon ng Paaralan, at

Pagbabahagi ng Karanasan ng Pag-aaral ng Tsino ng isang Taong Hindi Nagsasalita ng Tsino (NCS)