Kalalakihan turns head

By
Image title

Sa pagdaan ng panahon, hindi sukat akalain ni Evelyn Matias na tatagal  pala siya na magtatrabaho dito sa Hong Kong. Nangako sa asawa na dalawang taon lang dito,  ngunit dala ng hirap ng buhay sa Pilipinas at lumalaki ang gastusin para sa pamilya kaya hanggang ngayon ay patuloy pa din na nagtatrabaho dito.

Noong unang umuwi siya sa Pilipinas para magbakasyon ay napansin niyang hindi na gaanong malambing ang asawa, hindi  niya ito binigyan ng pansin hanggang sa bumalik siyang muli dito sa Hong Kong.  Tuwing tumatawag  siya dito ay hindi pa din niya madama ang dating sweetness nito sa kaniya.

Naikuwento ito sa kaniyang pinsan at sumunod na Linggo ay may ibinigay ito na isang pabango na nasa blue box nakasulat Dream Love 1000 Attract Your Man. Napangiti siya pagkatapos mabasa, sinabi ng pinsan na epektibo ito dahil gamit nito ang pabango tuwing nagbabakasyon at kahit dito ay ginagamit din.

Sumunod na day off ay ginamit niya ito bago lumabas ng bahay, hindi niya sukat akalain na ang masungit na security guard ay magkomplimento , good smell sabi sa Cantonese language. Napangiti siya at pagkabukas niya ng pinto ay may isang Pinoy na nakasalubong niya. Bumalikwas ito at sinambit , Miss ang bango naman ng perfume mo, thank you ang sagot niya. Nasambit sa sarili na epektibo nga kaya plano na gamitin ito paguwi sa Pilipinas.