Limang Hakbang ng Paghahabol ng Kabayaran ng Kawani

Ang limang hakbang para sa paghabol ng kabayaran ng kawani.

  1. Ipabigay alam sa amo
  2. I-ulat ang pinsala dulot ng trabaho
  3. Kailangan ang Medical Clearance mula sa LD
  4. Kung kinakailangan, may pagtatasa gagawin ang LD
  5. Pagkakasundo sa kaso