Pagpapa-test sa COVID-19 para sa mga Dayuhang Kasambahay (8 at 9 Mayo 2021)

Image title