Expert committee: Mas posibleng ikinamatay ng nabakunahan ang sakit sa puso, hindi ang bakuna