Flights mula Pilipinas, banned sa paglapag sa Hong Kong ng 2 linggo