Pinay DH, napawalang-sala sa sakdal na pagnanakaw ng singsing ng amo