Pinay FDW, pinatawan ng suspended sentence nang aminin ang paglalako ng pekeng shades sa Central