Walang puwang ang diskriminasyon

DAPAT lamang bigyan muli ng maligayang pagbati ang mga aktibista dito . Naging mabilis ang kanilang pagsalubong ng protesta laban sa artikulo ni Regina Ip na lumabas sa isang dyaryo at sa kanyang Facebook page na nagsalaula ng reputasyon ng mga kababaihang migrante.

Rasismo ito! Diskriminasyon! Paglabag sa karapatan ng mga babae at ng mga migrante! Anti-Filipino! Iyan ang naipatampok na pagsusuri sa naisulat ni Regina Ip. Dahil sa malaganap na rekasyon ng publiko, napilitan siya na tanggalin sa kanyang Facebook ang naturang artikulo. Nagmatigas pa noong una si Ip. bakit daw siya hihingi ng paumanhin? Pero nang nag-rally sa harap mismo ng headquarters ng New People’s Party, ang partido ni Ip, at nang umanib ang paparaming bilang ng mga organisasyon at indibidwal na Pilipino at maging mga lokal at iba pang expatriate dito sa HK, nag-iba na ang ihip ng hangin.

Kaibigan naman daw siya ng mga Pilipino at ng mga migrante. Wala daw siyang intensyon na hamakin ang mga Pilipinang domestic worker bilang mga mang-aakit ng mga among puti at bilang maninira ng pamilya. Kung nakasakit man daw siya ng loob, humihingi siya ng dispensa.

At diyan nakasentro ang pagbibigay ng congratulations sa mga nanguna sa protesta at pagkilos laban sa rasista, anti- babae, anti-migranteng pahayag ni Ip. Kabahagi di lamang ang laging maasahang mga aktibistang grupo ng mga OFWs kungdi ang iba pang concerned na organisasyon at indibidwal sa Filipino community.

Hindi biru-biro na mapalabas sa bibig ng isang Regina Ip ang paghingi ng paumanhin.

Mantakin niy – isa siya sa beteranong pulitiko rito, kabahagi pa ng Executive Council ng Hong Kong at nasa LegCo. Isa si Regina Ip sa mga konserbatibo, pro-business at anti-manggagawang opisyal na nagkakalat ng kasinungalingan na ang mga domestic workers ay nagasasagawa ng “job-hopping” at nangoonse ng mga employer. Nangampanya siya para hindi mabigyan ng right of abode ang mga migrante. Walang problema daw sa long working hours ang mga katulong dito. At batay nga sa mismong artikulo niya , dapat daw imbestigahan at kastiguhin din ng internsyunal na media ang mga kasamaang ginagawa tulad ng “pang-aakit” ng mga katulong sa kanilang mga amo.

Kaya congrats muli sa mga nagsama- sama para sa kampanyang ito. Mabuti nga at nag-apologize si Regina Ip. Mabuti nga at nabigyan siya ng leksyon. Dapat malaman niya at ng iba pang tulad niya na talagang walang puwang ang diskriminsasyon dito sa Hong Kong.