Biro naging totoo

Image title

Winnipeg in Canada By Mzajac at the English language Wikipedia [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

KUNG may mga nagsasabing masuwerte ang mga kasambahay na isinasama ng mga amo nila kapag nagbabakasyon sa iba-ibang bansa isa na diyan si Gracia, 27, dalaga, tubong Cebu. Sana raw magka-amo rin siyang isama sama sa bakasyon lalo na sa bansang nag i-snow.

Sa kagustuhan nga raw ni Gracia makasalat at makahawak man lang ng snow ay nagbakasali siyang mag-tour sa Canada pero hindi siya nabigyan ng visa kasi hindi nakapasa sa interview ng Canadian Consulate. Kaya pinayuhan si Gracia na maghanap ng makarelasyon sa pamamagitan ng FB at piliin na taga-Canada para hilingin na imbitahan bilang fiancée.

Ganun nga ang ginawa ni Gracia at hindi nagtagal ay nakahanap at nagkamabutihan sila. Nang sumapit ang kaarawan ni Gracia tinanong siya ng nobyo kung ano ang greatest wish niya. Biniro ni Gracia na ang makarating sa bansang may snow para makagawa ng snowman.

Wish granted daw sabi ng nobyo. Padadalhan daw  siya ng ticket at fiancée invitation para makakuha ng visa.

Akala ni Gracia nagbibiro rin lang ang nobyo. Pero makalipas ang ilang araw ay dumating ang mga papeles na ipinangako ng nobyo ni Gracia kaya hindi siya nag-aksaya ng oras at nabigyan na siya ng visa.

Lilipad na lang si Gracia ay hindi pa rin makapaniwala na magkakatotoo ang biro niya at matutupad ang pangarap na makahawak ng  snow.