Nabigyan siya ng bakasyon grande

Image title

Filipino domestic workers in Central

MAY mga among gustong nararamdaman at ginagawa ang pagiging amo kaya may mga kasambahay na dumaranas ng kalupitan sa kanilang pinagsisilbihan.

May amo na ipinaparamdam sa mga kasambahay na hindi sila kuntento sa ginagawa kaya sinasabihan pa rin palagi paulit-ulit na kung tutuusin kahit siguro nakapikit ay magagawa na ng kasambahay.  At ang iba palagi pa rin isinusulat ang mga dapat gawin araw-araw para lang may masabi at ipaalam na sila ang amo.

Kaya ang among babae ni Amalia, 42, hiwalay, at may isang anak na taga-Albay ay bored raw sa kanya dahil parang robot daw na computerized dahil walang maisita at makitang mali sa loob ng 20 taon na paninilbihan.

Hiniling ng among babae sa asawa na kumuha na ng bago kasi parang wala raw siyang silbi sa bahay bilang amo. Ayaw ng among lalaki na makipag-away sa asawa kaya gumawa ng kasulatang ginawan ng apat na kopya ang amo na hindi alam ng asawa at pinapirma si Amalia.

Ang kasulatan ay inilagay sa sobre,  isinara at ibinigay ang isa kay Amalia at  magbakasyon daw muna ng tatlong buwan pero huwag daw ipaalam sa asawa.

Mayamaya tinawag na ang among babae at sinabing kinausap na niya at aalis na si Amalia para makakuha na ng bagong kasambahay. Ibinigay ang lahat na dapat matanggap ni Amalia pati ang kabayaran sa mahabang panahon na paninilbihan. Makalipas ang tatlong buwan ay tinawagan ng amo si Amalia at tinanong kung gusto pa bang bumalik para ipagpatuloy ang pagsilbi sa kanila.

Naranasan na raw ng asawa at nasiyahan na sa pagiging amo. Bumalik uli si Amalia at pagkakita sa kanya ng among babae ay niyakap siya at sinabing salamat daw at bumalik siya at nakakapagod daw pala mag-utos at nakakaistorbo dahil  hindi makapag-isip ng maayos sa pagtatrabaho.

Ang nakasaad pala sa pinirmahang kasulatan ay kung babalik uli si Amalia idurugtong lang ang taon at matatanggap pa rin ang kaukulang bayad. Padadalhan ng pamasahe pabalik at ibibigay ang sahod na para sa tatlong buwan habang nasa bakasyon at hindi puputulin ang kanyang visa.