Natauhan dahil sa dinaluhang seminar

Image title

Humingi ng motorsiklo ang anak ni Marie.

SI Marie, 45, tubong Nueva Vizcaya ay 10 taon nang nagtratrabaho sa iisang amo dito sa Hong Kong. May dalawa siyang anak na itinataguyod niya ng mag-isa dahil matagal nang sumakabilang-bahay ang kanyang asawa.

Hindi madali ang kanyang trabaho, lalo na at malaki ang bahay ng kanyang amo at mahilig pang magbisita ngunit kaya naman niyang tiisin dahil mababait naman sila at galante pa.

Naging malaking motivation sa kanya na mapag-tapos ang kanyang dalawang anak. Napakabait na ina ni Marie kung kaya’t halos ibigay niya ang lahat ng gusto ng kanyang mga anak kahit na ipangutang pa niya. Para kasi kay Marie, ang pagbibigay ng kanilang mga gusto ay parang pagbabayad sa kaniyang guilt na siya ay malayo sa kanila at di sila naasikaso.

Isang araw, niyaya siya ng isang kaibigan na dumalo ng Financial Literacy Seminar at tampok dito ang usaping “tough love” sa mga kapamilya. Habang si Marie ay nakikinig di niya maiwasang makarelate sa sitwasyon dahil tumpak ito sa kanyang mga naranasan.

Natawa pa nga siya sa dramang natunghayan tungkol sa isang anak na humihiling ng isang mas bagong modelo ng cellphone kahit na halos kabibili lang at bago pa ang kanyang telepono.

Mistula siyang natauhan dahil sa seminar. Nung humiling ng motor ang kanyang pangalawang anak para sa kanyang 18th birthday nagawa na niya itong pahindian at ipaliwanag na sa ngayon ang kanyang priority ay ang pag-papaaral sa kanilang magkapatid. Sinabayan din niya ng pagpapaliwanag tungkol sa needs and wants. Sinabi din nya sa kanyang anak na bumili na lang ng motor kung may trabaho na ito.

Ads 240x180
Ads 240x180
Ads 240x180
Ads 240x180
Ads 240x180