Walang mawawala kung susubukan

Image title

Noodles

SI Joana, 42, tubong Batangas, ay malapit nang makatapos ng isang kontrata sa kanyang kasalukuyang amo.

Mabait naman ang mag-asawa at napamahal na sa kanya ang kanyang alagang batang lalake ngunit napapaisip pa rin siya kung pipirma pa rin ng kontrata. Hindi kasi masyadong maayos ang kanyang pagkain lalo na sa tanghali.

Makakain man siya ng maayos at makapagluto sa tanghali, galing naman ito sa sarili niyang bulsa. Minimum lang ang kanyang sahod at may mga anak siyang pinapag-aral kaya malaking kabawasan din sa kinikita ang ipinambibili niya ng pagkain.

Sanay din si Joana sa madalas na pagluluto sa kanyang dating amo kung kayat mistulang naiinip siya sa kasalukuyang trabaho na halos di siya magluto dahil sa kung saan-saan lang kumakain ito at kung kakain man sa bahay ay madalas noodles lang.

Sinubukan ni Joana na mag log-in sa mga apps at page na naghahanap ng kasambahay at halos araw-araw ay may mga mensahe sa kanya. Sa dami ng offer na bagong trabaho at matataas pa ang sweldo ay nalilito tuloy si Joana.  Kaya humingi siya ng payo.

Karamihan sa kanyang mga kaibigan ay nagpayo sa kanya na kausapin muna ang kasalukuyang amo at subukang hilingin ang food allowance upang di na siya bibili pa ng pagkain mula sa sariling bulsa.

Alam din kasi ng mga kaibigan ni Joana na hindi naman siya nahihirapan sa trabaho at mabait naman ang mga amo, maging ang alagang bata.

Ganun nga ang ginawa ni Joana kasi nadismaya lang siya sa mga nag-interbyu sa kanya dahil malalaki ang bahay at mistulang di siya magkakaroon ng pahinga dahil sa dami ng trabaho kahit na mataas pa ang sweldo.

Sinubukan nyang kausapin ang kanyang kasalukuyang amo at sinabi ang mga hiling niya at agad-agad namang pumayag sila.

Sa ngayon ay inaayos na nya ang papeles sa bagong kontrata at mas naging inspirado siyang magtrabaho dahil sa pagbibigay ng kanyang amo sa kanyang mga kahilingan.

Naalala nya ang sabi ng isang kaibigan na, “Wala namang mawawala kung susubukang sabihin ang gusto.”