Community Board

Image title

Complete your work-from-home or online classes needs with these gadgets in  Installment Plan only at OWTEL. Talk to our Sales Chat Now!  https://www.owtel.com.hk/saleschat

October 4, 2020
Image title

Kadalasan ay sa Starbucks nag-aalmusal si Maribeth Servilla tuwing lumalabas siya. Syempre hindi mawawala sa order niya ang paboritong caramel coffee naorderin kapareha ng blueberry muffin at ito ay sapat na para maging masaya ang agahan niya.  Habang hinihintay ang kanyang ...

October 2, 2020
Image title

Matagal nang ninanais ni Janette Quizzagon na magkaroon ng maputing kutis at mahubog na pangangatawan. Ngunit torture para sa kaniya tuwing sasapit ang day off tuwing Linggo dahil nasa harap niya ang mga paboritong ginisang mani at kropek na nakakataba. Hindi ipinapayo ang pagbabawas ng timbang sa pamamagitan ng p...

October 2, 2020
Image title

OWTEL e-Money
We have financial services to cover every financial need.
Apply for OWTEL e-Money today!
Talk to our Sales Chat Now.
September 19, 2020
Image title

Depression is a common mood disorder that affects people of all ages and genders. According to the Global Burden of Disease Study 2017, 264 million people worldwide are affected by depression. A local study by the University of Hong Kong suggested that around 11.2% of Hong Kong’s population were identified with probable depression in late 2019, a...

September 18, 2020
Image title

NO INTEREST Get Huawei Honor 9X Lite  at 0% interest. Apply for OWTEL installment plan today! Talk to our Sales Chat now. https://www.owtel.com.hk/saleschat/

September 11, 2020