BRANDED CONTENT

Image title

This article is a contribution from Hong Kong's Department of Health.
The Department of Health (DH) recommends all persons aged 6 or above to have at least two servings of fruit a day. However, most people in Hong Kong had an inadequate daily intake of fruits according to the Health Behaviour Survey 2018/19 conducted by t...

April 16, 2021
Image title

Isinalaysay ni Rosie Clemente ang kaniyang magandang karanasan. Matagal na  niyang kaibigan si Lena at lahat ng suliranin niya sa buhay ay naikukuwento dito.  Nabanggit niya ang tungkol sa pagbabagong reaksyon ng nobyo noong ito ay magtour dito sa Hong Kong.  Sinabi na nakakalungkot at nakakapanghinayang ang kanilang pagmamahalan if hindi magigi...

April 2, 2021
Image title

“Beauty is in the eye of the beholder” iyan ang karamihang sinasabi ng mga tao. Pero ang kagandahan ay hindi tatagal kung hindi natin iingatan ang ating balat. Maaari itong maging breeding ground ng mga bacteria at unnecessary breakouts. Ngayon, malaki na ang pinagbago ng panahon at teknolohiya at may ilang mga bansa na rin ang umaani ng popula...

April 2, 2021
Image title

The Department of Health (DH) is closely monitoring the potential adverse events after Covid-19 vaccinations by enhancing the existing passive surveillance and conducting active surveillance. Apart from requiring the authorisation applicant to report local adverse events following immunisations (AEFIs), the DH has...

March 27, 2021
Image title

Matagal ng problema ni Cecilia Añoc ng Kowloon ang mga pekas at dark spots sa kanyang mukha. Nangarap siyang pumuti. Pinagsisihan niya ang paggamit ng iba’t-ibang uri ng produkto tulad ng whitening soaps, lightening cream at hydrating masks na nakapagpalala at nakapagbigay sa kanya ng skin problem at side effects. Nagkataon namang may nakilala s...

March 5, 2021
Image title

When we talk about weight, the first thing we would like to know is whether our body weight is within the standard range or not. The most common and easiest way to assess our body weight is by using the Body Mass Index (BMI) calculation.

[caption id="attachment_36683" align="aligncenter" width="600"] March 4, 2021