Community Board

Image title

23 years old lamang si Jerose Biaes nang una siyang magtrabaho sa Hong Kong. Maputi, makinis at parang bata ang kanyang kutis. Dahil sa pagtatrabaho sa loob ng limang taon, nasanay na siya sa mainit na sikat ng araw sa hapon. Kasama sa kanyang trabaho ang pagsundo sa anak ng employer mula sa eskwelahan para ihatid sa...

November 2, 2020
Image title

Sa buhay mag-asawa ay dumarating ang iba’t-ibang pagsubok.  Matagal nang nagtatrabaho dito si Sherry Gutierrez at sa katunayan ay tinulungan ng amo na makarating at magtrabaho din dito ang asawa.  Sa unang taon ng kanilang pagsasama dito ay naging napakaligaya ngunit kalaunan ay napuna niyang naging madalang ang paglalambing nito sa kaniya hang...

November 2, 2020
Image title

In 2020, the epidemic of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) undoubtedly posted challenges to all sectors of the society, as well as disrupted people’s normal lives.  Under the “New Normal”, we have been fighting the virus by maintaining social distancing, practising hand hygiene and wearing masks.  To protect ourselves and others, most...

November 1, 2020
Image title

Complete your work-from-home or online classes needs with these gadgets in  Installment Plan only at OWTEL. Talk to our Sales Chat Now!  https://www.owtel.com.hk/saleschat

October 4, 2020