BRANDED CONTENT

Image title

29 years old lamang si Rudelyn Valles nang una siyang magtrabaho sa Hong Kong. Maputi, makinis at parang bata ang kanyang kutis. Dahil sa pagtatrabaho sa loob ng limang taon, nasanay na siya sa mainit na sikat ng araw sa hapon. Kasama sa kanyang trabaho ang pagsundo sa anak ng employer mula sa eskwelahan para ihatid sa kanilang klase sa hapon. Dina...

December 3, 2020
Image title

Si Dora Alonzo ay nagkaroon ng unforgettable na karanasan dahil sa upgraded Dream Love 1000 seksuwal na pabango, gawa sa England.  Palagi siyang bumibili nito mula sa Sun Fung sa Worldwide plaza sa halagang HK$88  lamang. Naibigan niya ang halimuyak nito. Una niyang unforgettable na karanasan ay nang magpunta siya sa Sai Kung, sinundan siya ng...

December 3, 2020
Image title

Viral gastroenteritis occurs more commonly during cooler months of the year. The most common culprits are norovirus and rotavirus. The symptoms are diarrhoea and vomiting mainly, sometimes also headache, fever, and abdominal cramps. In general, symptoms begin 1 – 2 days following infection and, depending on the typ...

December 2, 2020
Image title

23 years old lamang si Jerose Biaes nang una siyang magtrabaho sa Hong Kong. Maputi, makinis at parang bata ang kanyang kutis. Dahil sa pagtatrabaho sa loob ng limang taon, nasanay na siya sa mainit na sikat ng araw sa hapon. Kasama sa kanyang trabaho ang pagsundo sa anak ng employer mula sa eskwelahan para ihatid sa...

November 2, 2020
Image title

Sa buhay mag-asawa ay dumarating ang iba’t-ibang pagsubok.  Matagal nang nagtatrabaho dito si Sherry Gutierrez at sa katunayan ay tinulungan ng amo na makarating at magtrabaho din dito ang asawa.  Sa unang taon ng kanilang pagsasama dito ay naging napakaligaya ngunit kalaunan ay napuna niyang naging madalang ang paglalambing nito sa kaniya hang...

November 2, 2020