Community Board

Image title

  We have one Overseas Filipino worker whose passport and Hong Kong ID are missing. She placed them inside two envelopes which she last carried at the Kowloon City...

July 19, 2020
Image title

Enjoy a balanced diet is important for good health and maintain the normal function of immune system. But it does not mean that we have to purchase those expensive “Superfoods” or “Organic foods” for a better health. Here are several tips with budget-friendly recipes to assist you eating healthily without extra expenditures. Choo...

June 24, 2020
Image title

Sa pagdaan ng panahon na ilang taong pagtatrabaho dito ay hindi inaasahan ni Nora Miller na magkakaranas siya ng kaginhawaan sa buhay. Tuwing day off ay nagkikita-kita silang magkakaibigan at napapansin niya na kakaiba ang gamit na pabango ng isa sa kanila. Nagustuhan niya ang halimuyak nito at tinanong kung ano ang brand, sinabi ng kaibigan na it...

June 23, 2020